طرح لرزه ای سازه های فولادی

طرح لرزه ای سازه های فولادی

سازه
سازه های فولادی
دانلود پایان نامه طرح لرزه ای سازه
دانلود پایان نامه مهندسی عمران
دانلود پایان نامه طرح لرزه ای سازه های فولادی
دانلود پایان نامه رشته عمران
دانلود پایان نامه عمران

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

طرح لرزه ای سازه های فولادی

مقدمه:

فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق، رفتار سازه ای معین، نسبت مقاومت به وزن مناسب، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست.

 

راهکار هایی که برای طراحی و بهسازی لرزه ای سازه‌های فولادی وجود دارد می توان به اختصار به شرح زیر بیان کرد:

 

مهاربندی در سازه های فولادی و یا تقویت مهاربندی موجود

کار عمده‌ای که در جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه های فولادی می توان انجام داد، کنترل طراحی لرزه‌ای مهاربندی سازه می‌باشد. در صورت عدم کفایت مکانیزم های مقاومت جانبی سازه، می توان اقدام به ایجاد مهاربندی در سازه نمود که این کار از طریق برداشتن تیغه ها میسر می باشد. در طراحی لرزه‌ای و تقویت ساختمان‍ها که در بخش بعدی بیشتر شرح می‌شود, غالباً سه هدف عمده وجود دارد:

 

– افزایش مقاومت ساختمان در برابر بارهای جانبی

– افزایش شکل‌پذیری ساختمان

– افزایش مقاومت به همراه افزایش شکل‌پذیری ساختمان

 

متقارن کردن سیستم های مهاربندی

برای جلوگیری از پیچش در سازه ، تقارن مهاربندی ها ضروری است. بنابر این با بررسی سازه می توان از نحوه مهاربندی آن آگاهی حاصل کرده و در صورت عدم تقارن آن، باید با افزودن مهاربندی در طراحی لرزه‌ای به متقارن کردن آن پرداخت.

 

کاهش بارهای مرده ساختمان

در ساختمانهای موجود معمولا از سقفها و دیوارهای ضخیم و سنگین استفاده شده که می‌توان با برداشتن بارهای اضافی کمک مؤثری به کاستن نیروهای لرزه‌ای نمود.

 

تقویت اتصالات سازه‌ای

اتصالات بادبندها و اتصال تیرها به ستونها بایستی تقویت شوند. البته در غالب اوقات به تقویت خود اعضای ستون و تیر نیز نیاز خواهد بود.

 

بهسازی دیوارهای موجود

یکسری از دیوارهای موجود در قابهای فولادی را می‌توان به صورت میانقاب و نوعی سیستم مقاوم جانبی طراحی نمود و بقیه دیوارها نیز به هر حال بایستی در اثر زلزله به آوار تبدیل نشوند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سازه

سازه های فولادی

طرح لرزه ای سازه

 

 

 

فهرست مطالب

فصل یكم ؛ تعاریف 5

1-1 نمادها 5

2-1 عبارات و اصطلاحات 7

 

فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد 15

1-2 ملاحظات كلی 15

 

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح 16

1-3 فولاد مصرفی 16

2-3 جوش 16

3-3 پیچ 16

 

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها 17

1-4 ملاحظات كلی 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح  17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته  17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار 18

 

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات 19

1-5 ملاحظات كلی 19

2-5 اتصالات جوشی 19

3-5 اتصالات پیچی 20

 

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا  21

1-6 ملاحظات كلی 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا 21

3-6 كمانش موضعی 21

4-6 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای 23

1-4-6 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله  23

2-4-6 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله 23

3-4-6 محدودیتهای هندسی  24

24  k ، 5-6 ضریب طول مؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای 24

7-6 اتصالات پای ستون 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای 25

 

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای 27

1-7 ملاحظات كلی 27

 

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه 28

1-8 ملاحظات كلی 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك 28

3-8 اتصال تیر به ستون 29

4-8 چشمه اتصال 36

-1-4-8 برش چشمه اتصال 37

-2-4-8 ورق های تقویت چشمه اتصال 38

-3-4-8 پایداری ورق های چشمه اتصال 38

5-8 ورقهای پیوستگی 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر 40

7-8 تیرها 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون 42

 

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط 43

1-9 ملاحظات كلی 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك 43

3-9 اتصال تیر به ستون 43

4-9 چشمه اتصال 43

-1-4-9 برش چشمه اتصال 44

-2-4-9 ورق های تقویت چشمه اتصال 44

-3-4-9 پایداری ور قهای چشمه اتصال  44

5 ورق های پیوستگی 44 -9

6-9 تیرها 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون 45

 

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی 46

1-10 ملاحظات كلی 46

2-10 اتصال تیر به ستون 46

3-10 چشمه اتصال  46

-1-3-10 برش چشمه اتصال  46

-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال  46

-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال 46

4-10 ورقهای پیوستگی 46

5-10 تیرها 47

6-10 ستونها 47

 

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه 48

1-11 ملاحظات كلی  48

2-11 اعضای مهاربندی 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی 49

4-11 اتصالات مهاربندها 50

-1-4-11 نیروی طراحی  50

-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند  50

-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال 51

5-11 تیرها 51

-1-5-11 ملاحظات كلی 51

-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل  51

6-11 ستونها و وصلههای ستون  53

 

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی 55

1-12 ملاحظات كلی 55

2-12 اعضای مهاربندی 55

3-12 توزیع نیروی جانبی 55

4-12 اتصالات مهاربندها 55

-1-4-12 نیروی طراحی  55

-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال  56

5-12 تیرها 56

6-12 ستونها و وصله ستونها  56

 

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا 57

1-13 ملاحظات كلی  57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده 58

4-13 تیر پیوند 58

-1-4-13 محدودیت ها 58

-2-4-13 برش تیر پیوند  59

59 γp ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون 60

-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند  61

-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند 62

-1-5-13 نیروهای طراحی 63

-2-5-13 مهارجانبی تیر 64

-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون  64

-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند 64

6-13 طراحی مهاربندها  64

-1-6-13 نیروی طراحی  64

-2-6-13 جزییات مهاربندها  64

-3-6-13 اتصالات مهاربندها  65

-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند 65

 

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه  67

1-14 ملاحظات كلی  67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه  67

-1-2-14 تیرها 68

-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون 68

-3-2-14 مهاربندها 68

-4-2-14 اتصالات 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی 69

-1-3-14 تیرها 69

-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون 69

-3-3-14 مهاربندها 69

-4-3-14 اتصالات 69

4-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده واگرا 70

-1-4-14 مدل سازی و تحلیل 70

-2-4-14 تیرها 70

-3-4-14 ستونها و وصله های ستون 70

-4-4-14 مهاربندها 70

-5-4-14 اتصالات 70

5-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خشمی متوسط با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه  71

-1-5-14 تیرها 71

-2-5-14 ستونها و وصلههای ستون 71

-3-5-14 مهاربندها 71

-4-5-14 اتصالات 72

6-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی متوسط با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی 72

-1-6-14 تیرها 72

-2-6-14 ستونها و وصلههای ستون 72

-3-6-14 مهاربندها 73

-4-6-14 اتصالات 73

 

فصل پانزدهم ؛ نظامنامه تضمین كیفیت 74

و بازرسی كار 74 (NDT) 1-15 مسؤولین انجام آزمایشهای غیرمخرب جوش

2-15 مدارك فنی پیمانكار 74

3-15 مدارك عامل تضمین كیفیت 75

4-15 نقاط تحت بازرسی و تناوب بازرسی 75

5-15 بازرسی چشمی جوش 75

جوشها 77 (NDT) 6-15 آزمایشهای غیرمخرب

7-15 بازرس پیچها 79

8-15 بازرسیهای دیگر 81

 • میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند

  میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند مدیریت دانش در آموزش و پرورش اجرای مدیریت دانش در آموزش و پرورش استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش پیاده سازی مدیریت دانش در آموزش و پرورش امکان سنجی…

 • پاورپوینت یادگیری در نتیجه تحول و بررسی استراتژی شرکت ایسر در این زمینه

  پاورپوینت یادگیری در نتیجه تحول و بررسی استراتژی شرکت ایسر در این زمینه کلمات کلیدی : پاورپوینت یادگیری درنتیجه تحول و مطالعه استراتژی شرکت ایسر در این زمینه مدل های استراتژیک شرکتهای IT پنج قانون مدیریت تحول رشد شرکت ایسر…

 • پاورپوینت تحلیل فضای شهری

  پاورپوینت تحلیل فضای شهری پاورپوینت تحلیل فضای شهری طراحی شهری ویژگی حرکت بینا بینی خصوصیات طراحی شهری تعریف فضای شهری انواع تقسیم بندی فضا فضای شهری میدان تعین فضایی در یک مکان فضای شهری خیابان انواع تجهیزات در محدوده های…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب فراگیر 62 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب فراگیر 62 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب فراگیر مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر پیشینه تحقیق اختلال اضطراب فراگیر پیشینه داخلی اختلال اضطراب فراگیر پیشینه خارجی اختلال اضطراب فراگیر…

 • پروپوزال داده کاوی در بانک

  پروپوزال داده کاوی در بانک کلمات کلیدی : پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی پروپوزال در مورد داده کاوی در بانک نمونه پروپوزال داده کاوی در بانک موضوع پروپوزال داده کاوی در بانک دانلود نمونه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت کارکنان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت کارکنان مبانی نظری ترک خدمت کارکنان ادبیات نظری ترک خدمت کارکنان چارچوب نظری ترک خدمت کارکنان فصل دوم پایان نامه ترک خدمت کارکنان دانلود مبانی نظری ترک خدمت کارکنان پیشینه ترک خدمت کارکنان…

 • بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر عملکرد وام گیرندگان در باز پرداخت تسهیلات دریافتی

  بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر عملکرد وام گیرندگان در باز پرداخت تسهیلات دریافتی مدیریت ریسک اعتباری عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی تاثیر ویژگیهای فردی در باز پرداخت تسهیلات دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک از سوی مشتریان رتبه بندی اعتباری…

 • اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

  اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران اشتغال زنان اشتغال زنان در ایران اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران بررسی حقوقی اشتغال زنان در ایران اشتغال زنان در جامعه اشتغال زنان از دیدگاه اسلام دانلود پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان…

 • تاثیر موم‌زدایی ابتدایی بر میزان افزایش حجم واقعی برج استخراج RDC

  تاثیر موم‌زدایی ابتدایی بر میزان افزایش حجم واقعی برج استخراج RDC استخراج آروماتیک ها با فورفورال موم‌زدایی برج استخراج RDC فرآیند روغن‌سازی دانلود مقاله تاثیر موم‌زدایی ابتدایی بر میزان افزایش حجم واقعی برج استخراج RDC سیستم همکاری در فروش فایل…

 • فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی ورزشی

  فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی ورزشی کلمات کلیدی : مبانی نظری خودکارآمدی ورزشی دانلود مبانی نظری خودکارآمدی ورزشی پیشینه تحقیق خودکارآمدی ورزشی دانلود پیشینه تحقیق خودکارآمدی ورزشی پیشینه داخلی خودکارآمدی ورزشی پیشینه خارجی خودکارآمدی ورزشی پیشینه پژوهش خودکارآمدی ورزشی پیشینه…

 • پاورپوینت بازاریابی شبکه ای

  پاورپوینت بازاریابی شبکه ای کلمات کلیدی : پاورپوینت بازاریابی شبکه ای تحقیق بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای چه چیزی نیست؟ بازاریابی شبکه ای چیست ؟ ویژگی اصلی بازاریابی شبکه ای دلایل کارآیی بازاریابی شبکه ای رفع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق کلمات کلیدی : مبانی نظری سند پیشینه تحقیق سند مبانی نظری سند در حقوق پیشینه تحقیق سند در حقوق مبانی نظری اسناد در حقوق پیشینه تحقیق اسناد در حقوق فصل دوم پایان…

 • عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

  عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران نقدینگی منابع و مصارف مدیریت نقدینگی رگرسیون چندگانه بانک توسعه صادرات ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • بررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام

  بررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام کلمات کلیدی : نظریه های رفتار جنسی نظریه يونگ درباره رفتار جنسي نظريه آدلر درباره ميل جنسي ديدگاه اريک فروم درباره ميل جنسي ديدگاه هورناي درباره ميل جنسي نظريه…

 • پایان نامه رایانش ابری doc

  پایان نامه رایانش ابری doc کلمات کلیدی : پایان نامه رایانش ابری کارشناسی ارشد پایان نامه رایانش ابری موبایل پایان نامه محاسبات ابری پایان نامه محاسبات ابری doc دانلود پایان نامه رایانش ابری پایان نامه امنیت رایانش ابری پایان نامه…

 • پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی

  پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی Routing مسیریابی متریك‌های Routing پروتكل‌های مسیریاب الگوریتم‌های Routing پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه…

 • بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالشها

  بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالشها بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه روندها و چالش¬ها رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمهچکیده هدف - هدف از این مقاله ارائه بررسی مقالات تدارکات بشردوستانه (HL) است که با هدف شناسایی روندها…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شاخص توسعه انسانی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شاخص توسعه انسانی مبانی نظری شاخص توسعه انسانی دانلود مبانی نظری شاخص توسعه انسانی پیشینه تحقیق شاخص توسعه انسانی ادبیات نظری شاخص توسعه انسانی فصل دوم پایان نامه شاخص توسعه انسانی مبانی نظری و پیشینه…

 • بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران

  بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی دانلود پایان نامه علوم تربیتی بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران اثر…

 • پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین

  پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین کلمات کلیدی : پرسشنامه زنجیره تامین ناب پرسشنامه زنجیره تامین چابک پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین ناب پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین چابک پرسشنامه الگوهای ناب و چابک در زنجیره…

 • پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری

  پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری دانلود رایگان پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازارتألیف حسن الوداری پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازارتألیف حسن الوداری کتاب بازاريابي و مديريت بازارتألیف حسن الوداری دانلود رایگان پاورپوینت کتاب بازاريابي تألیف…

 • علل و عوامل پرخاشگری و نظریه های مربوط به پرخاشگری

  علل و عوامل پرخاشگری و نظریه های مربوط به پرخاشگری کلمات کلیدی : انواع رفتارهای پرخاشگرانه علل و عوامل پرخاشگری انواع رفتارهای پرخاشگرانه نظریه های مربوط به پرخاشگری تحقیق کامل پرخاشگری تحقیق در مورد پرخاشگری رفتن به سایت اصلی پرخاشگری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی 43 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی 43 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی مبانی نظری ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و…

 • پرسشنامه ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی

  پرسشنامه ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی کودکان خیابانی پرسشنامه کودکان خیابانی پرسشنامه درباره کودکان کار پرسشنامه کودکان کار پرسشنامه توانمندسازی کودکان خیابانی عدم توانمندسازی کودکان خیابانی پرسشنامه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری دانلود مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری ادبیات نظری صندوق های سرمایه گذاری فصل دوم پایان نامه صندوق های…